Изложители от 14 държави предлагат рентабилни екорешения за всеки бизнес, селско стопанство, община и дом
Изложители от 14 държави предлагат рентабилни екорешения за всеки бизнес, селско стопанство, община и дом
Slide
Slide
Slide
Slide

ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) и Smart Cities (интелигентни градове) ще се проведат от 16 до 18 април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София. Регистрирайте се на сайта на организаторите Виа Експо на https://viaexpo.com/bg/. Ще получите безплатен достъп до изложенията и конференциите. Изложители от 14 държави предлагат възможност за инвестиция в нови решения, приложими във всяка област, както и търсят дистрибутори от балканските страни. Ще се запознаете с решения за автономно производство и спестяване на енергия. Ще научите как отпадъците се превръщат в нови суровини и как чрез един клик можете да управлявате и контролирате разходите за ресурси в своя дом, в една сграда или град. 

Интересни продуктови премиери: ново поколение климатични системи спестяват енергия в порядък 20-60%; инсталации изгарят изгарят биомаса с влага – до 120%; технология за производство на биогаз; иновация за бързо изграждане на водноелектрически централи; термопомпи с 300% ефективност; първата по рода си в Европа система за производство на тъкан, направена от 100% рециклирани пет бутилки; шредери реализират икономия на енергия от 30%; уеб базирано решение увеличава количеството рециклирани отпадъци до 80% в общините; балканска електронна система за повторна употреба на отпадъци; революция в терморегулирането спестява 30% от разходите за отопление; системи за сградна и индустриална автоматизация постигат висок комфорт и конкурентоспособност, умен електромер се определя като световна новост; първият български електрически маунтинбайк и електрически превозни средства за икономично и лесно придвижване; система за предупреждение от земетресения и др.

Съпътстващата програма обхваща: форум “Зелени инвестиции в енергетиката”, Семинар “Програма LIFE – възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика”, конференция “Sofia Smart City Marketplace” и др.

Сподели публикацията