Генерал Тошево. Мащабно залесяване на общински терен по случай Световния ден на гората се проведе в Генерал Тошево. Освен общински служители, в акцията се включиха деца и младежи, както и служители на горското стопанство в града. Лично градоначалникът на кокетното добруджанско градче Валентин Димитров даде пример на малчуганите как да се грижат и опазват земята и горите.

За масовата акция по залесяване, организирана от Общинска администрация, бе осигурен и подготвен общински терен от 2, 5 дка, върху който ще бъде създадена младата гора от кедър и червен дъб, които бяха предоставени от Държавно горско стопанство – Генерал Тошево.

Събитието започна с кратка музикална програма, подготвена от Център за работа с деца, след което приветствие към присъстващите отправи кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров. В него той изрази огромното си задоволство от факта, че толкова много деца са изявили желание да се включат в акцията и припомни, че освен образованието, опазването на околната среда и отговорното отношение към горите са най-доброто, което можем да направим за идните поколения. Кметът пое ангажимент, такива акции да се осъществяват всяка година в различни населени места на общината.

На проявата присъства и директорът на Горското стопанство инж. Йорданка Найденова и нейният екип.
В акцията по засаждане на фиданки се включиха деца от трите детски градини в града и младежи от трите училища и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦРД).
Световния ден на гората се отбелязва на 21 март от 1972 година, по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.