София. Здравните власти не предвиждат мерки, свързани с ограничаване на движението в рамките на страната, затваряне на бизнеси и по-конкретно в туризма или ограничаване на капацитета на ресторанти повече от 50% при напредване на епидемията от COVID-19.

Това е невъзможно да се случи, тъй като съгласно новия Закон за здравето, приет през май тази година, ще се изпадне в противоречие с него, подчерта заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Любомир Бакаливанов.

Днес Комисията по туризъм изслуша заместник-министър Бакаливанов и Илия Тасев – директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването. Те запознаха народните представители с актуалните данни и планираните действия на здравните власти във връзка с повишаването на заболеваемостта от COVID-19.

„Целият туристически бранш е притеснен и се наслагва ненужно напрежение, което бихме искали да разсеем,“ подчерта председателят на Комисията по туризъм д-р Илин Димитров при встъпителните си думи към гостите.

В момента 17 области се намират в етап I според националния план за действие, като с оглед развитието на заболеваемостта, 3 от тях предстои да влязат и в етап II – в това число са Варна и Бургас, съобщи Илия Тасев.

Останалите области обаче са на етап нула, подчертаха представителите на Министерството на здравеопазването, като най-спокойно е в област Велико Търново.

Логично, рискът от заразяване е по-висок на местата със спонтанно струпване и движение на хора, което обяснява по-високата заболеваемост по Черноморието. Въпреки това, беше подчертано, че предвид факта, че летният туризъм е предимно на открито, рискът от заразяване е много нисък.

Заместник-министър Бакаливанов заяви, че би препоръчал на персонала, който работи с клиенти, в хотели и ресторанти например, да носят маски, без това да се въвежда като задължителна мярка.

Иначе той прогнозира, че може да се стигне до въвеждане на задължително носене на маски в градския транспорт и преформатиране на структурата на болничните легла в областите, които преминат в етап II.

Според изнесените данни стана ясно, че на седмична база нараства броят на изследванията, както и положителните тестове, но национални мерки не се предвиждат, продължава прилагането на регионалния подход за всяка област, тъй като болничната система не е натоварена към момента.

Към днешна дата близо 800 души с COVID-19 са в болница. Беше подчертано, че едва около 8% от заболелите стигат до болнично лечение, което е много по-малко от предходните варианти на вируса и това е много оптимистична прогноза.

Заместник-министър Бакаливанов констатира, че агресивността на вируса отслабва.

Според официалните данни най-високият процент заболели са във възрастовата група 70-79 и 80+, следвани от групата 60-69 години.

„Виждам един разумен подход“, обобщи председателят Илин Димитров и призова здравните власти и в бъдещите си действия да се водят от идеята да не плашат хората, тъй като неоснователният страх може да повлияе негативно върху работата на заетите в туристическия сектор, а това са между 150 и 200 хиляди души.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA