Доц. Ангел Кунчев
Slide
Slide

София. Парламентарната комисия по туризъм изслушва днес главния държавен здравен инспектор – доц. Ангел Кунчев. Заедно с представители на здравните власти той трябва да даде данни за актуалната епидемична обстановка. Целта на депутатите е уточняване на механизъм, по който да взаимодействат Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма при издаване на нови заповеди и предприемане на необходимите мерки.

Дневният ред включва:
1.Изслушване на главния държавен здравен инспектор – доц. д-р Ангел Кунчев и представители на Министерство на здравеопазването във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната. Уточняване на механизъм на взаимодействие с Министерство на здравеопазването при издаване на нови заповеди и предприемане на необходимите мерки.
2. Сформиране на работни групи към Комисията по туризъм.
3. Разни
Заседанието ще започне днес в 16 часа и може да бъде проследено пряко в сайта parliament.bg.
Сподели публикацията