Двудневно изложение на бизнес идеи, възможности за квалификация и заетост в областта на туризма стартира във Варна
Двудневно изложение на бизнес идеи, възможности за квалификация и заетост в областта на туризма стартира във Варна
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Международен форум в подкрепа на предприемачеството и заетостта в туризма бе открит по-рано днес във Висше училище по мениджмънт-Варна.

Изложението поставя акцент върху сектора на гостоприемството от балканско-средиземноморския регион като дискутира важни за него теми, сред които устойчиво развитие и жизнеспособност на бизнеса, квалификация и работна сила, нови туристически продукти и услуги.

Семинарът ще се проведе на 19 и 20 юни, като програмата комбинира лекционни, демонстрационни и изложбени сесии. В сутрешните часове на всеки от двата дни утвърдени изследователи и практици ще разглеждат основни аспекти от развитието на туристическия сектор, ролята на младите хора за съживяване на бизнеса, възможностите за квалификация и преодоляване на недостига на персонал, и др. В рамките на първия модул гл.ас. д-р Мирослава Димитрова от Висше училище по мениджмънт представя ролята на гостоприемството при определяне на икономическия профил и бизнес секторите в балканско-средиземноморския регион. Интерес предизвика и г-н Младен Костов от Българска Стартъп Асоциация, който презентира на тема „Предприемачество, иновации и талант: ролята на младите за изграждането на нова бизнес среда“, както и управителя на „ОИЦ-Добрич“ г-жа Геновева Друмева, която запозна аудиторията с възможностите за европейско финансиране и подкрепа за сектора на гостоприемството.

В панелите на ранния следобед български предприемачи ще споделят своята реална практика и срещнати предизвикателства при създаването и предлагането на нови продукти и услуги в областта на туризма – мобилни приложения, кулинарни събития и фестивали, атракциони и др. Модератори днес ще бъдат г-жа Антония Бойкова от ILoveBulgaria, която ще представи “Новите технологии в полза на популяризирането на туризма“, както и организатора на фестивала Street Food and Art г-н Николай Тодоров.

С демонстрация на нови техники при подготовката на храна и напитки в 15,30ч. ще бъде открита двучасовата сесия за представяне на бизнес идеи, възможности за квалификация и заетост в балканско-средиземноморския регион. Днешната кулинарна демонстрация на тема „Шоу-кукинг и организация на кулинарни събития: провличане на туристи, чрез представяне на храната“ ще представи програмния директор на Института по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт шеф Хю Бутин. В рамките на този панел, търсещите възможност за работа по професии в сферата на гостоприемството ще имат възможност да се информират за свободните работни места и да осъществят пряк контакт с работодатели.

Втория ден на събитието ще акцентира върху квалификацията и заетостта на кадрите в регион Балкани-Средиземно море. Сред лекторите в сутрешния панел ще бъдат г-жа Миглена Кирова от „Авангард Персонал консултинг“ ООД, гл. ас д-р Петър Петров от икономически университет – Варна, г-н Тихомир Патарински от Туристически информационен център-Варна и г-н Роман Георгиев от „Исторически парк“ АД. Преподавателите д-р Боряна Умникова и Виолета Найденова ще модерират следобедния панел, след което ученикът от специалност „Кетъринг“ на Професионална гимназия по туризъм – Варна Петър Петков ще направи демонстрация на нови техники в барманството.

Форумътима международен характер – сред публиката и изложителите присъстват млади хора и представители на бизнеса и образователни институции от Албания, Гърция и Северна Македония. Форумът е отворен и за всички заинтересовани български участници.

Изложението за обмяна на опит и заетост се провежда в рамките на проект „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в региона Балкани – Средиземно море“по Договор № BMP1/1.3/2616/2017, съфинансиран от Европейския съюз и националните бюджети на участващите страни.

Сподели публикацията