Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Десетки плажове в България ще бъдат неохраняеми през настоящото лято. Това сочат данните от актуализирания списък на министерството на туризма и издадената заповед този месец от министър Проданов (виж заповедта тук).

Най-много неохраняеми плажове има в област Бургас – 53, следват Варна и Добрич съответно с по 27 и 19 плажа. Три от морските плажове са за природосъобразен туризъм. Това са Карадере, Иракли и Корал. Със заповедта са запознати областните управители на морските региони.

По повод обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на водноспасителна дейност за лято2022 за неохраняеми плажове в област Добрич, за които има одобрени схеми от министъра на туризма, от областната управа информират, че предвид постъпила само една оферта и на основание чл. 100 от Закона за обществените поръчки областният управител Галин Господинов в качеството си на възложител е удължил първоначално обявения срок за подаване на оферти. Промяната своевременно е отразена в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

След удължаването крайният срок за подаване на оферти изтича в полунощ на 18.07.2022 г. Подадените оферти ще бъдат отворени след 14.00 часа на 19.07.22 г.

Припомняме, че ежегодно министърът на туризма със своя заповед, която се публикува на електронната страница на министерството, до 31 март обявява неохраняемите плажове във всяка една от трите морски области в страната, останали без договор за наем или концесия.

По силата на чл. 7, ал.8 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие съответния областен управител може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон. Схемата се предоставя ежегодно до 30 април и бива одобрявана от министъра на туризма. Изборът за извършване на водноспасителна дейност се възлага от министъра на туризма и/или областния управител чрез обществена поръчка.

Сподели публикацията