Slide
Slide

Бургас. Организираният туризъм по Южното Черноморие се възстановява. Това става ясно от анализ за отминалия летен туристически сезон, изготвен от Управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара. Завръщането на организираните британски туроператори е една от основните причини за постигнатите положителни резултати, посочват от организацията.

Летният сезон е бил силен за пазар Полша, който е лидер и през 2022 г. – категорично задминава 2021 (+57%) и 2020 (+147%) и достига до нивото на обем от 2019 година (-3%). В периода юни-септември 2022 г. са посрещнати 183 284 гости от Полша. „Заключението е, че сезон 2022 донесе повече работа и надежди за завръщане на туризма към нормалния му ритъм, но финансовите резултати в края на сезона показват, че трудностите и предизвикателствата пред работещите в сектора остават“, споделят от Бургаската камара. Ето и пълният анализ на БРТК за Лято ‘2022:

Анализ на пристигналите пътници на летище Бургас

ЛЯТО 2022

ЮНИ – СЕПТЕМВРИ

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

ПАЗАРИ ПО БРОЙ ПРИСТИГНАЛИ ПЪТНИЦИ
ЮНИ 2022

ЮНИ 2022

ПАЗАРИ ПО БРОЙ ПРИСТИГНАЛИ ПЪТНИЦИ
ЮЛИ 2022

ЮЛИ  2022

ПАЗАРИ ПО БРОЙ ПРИСТИГНАЛИ ПЪТНИЦИ
АВГУСТ 2022

АВГУСТ 2022

ПАЗАРИ ПО БРОЙ ПРИСТИГНАЛИ ПЪТНИЦИ
СЕПТЕМВРИ 2022

СЕПТЕМВРИ 2022

ПАЗАРИ ПО БРОЙ ПРИСТИГНАЛИ ПЪТНИЦИ
ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2022

ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2022

ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2022

ТРАФИК НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС
ЮНИ-СЕПТЕМВРИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА НА БРТК

Проведена бе онлайн анкета в началото на м.октомври сред членовете на БРТК  за оценка на летен сезон 2022.

Профил на респондентите:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА  АНКЕТА НА БРТК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА НА БРТК   ПОЗИТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ И АКЦЕНТИ ЛЯТО 2022

 • Възстановяване на въздушния трафик след Covid кризата през последните две години. Постигнат е ръст на пристигналите пътници от 64% спрямо 2021 година и 283% спрямо 2020 година.
 • Въстановяване на организирания туризъм, характерен за нашето Черноморие, който беше изместен през последните две години от индивидуалния туризъм.
 • Завръщане на организираните британски туроператори, което е една от основните причини за постигнатите положителни резултати.
 • Силен сезон за пазар Полша, който e лидер и през 2022, категорично задминава 2021 (+57%) и 2020 (+147%) и достига до нивото на обем от 2019 година (-3%).
 • По-дългата летателна програма, особено на пазари Полша и Великобритания, даде възможност за по-дълъг летен сезон, в сравнение с 2021 и 2020, за които бе характерен кратък пиков сезон през юли и август. Въпреки това, се забелязва по-слаба летателна програма през крилата на сезона. През този сезон спадът към 2019 година е 54% през юни и септември, докато през юли и август е 40%.
 • Положително е движението на пазари като Австрия и Унгария, които бележат не само увеличение към 2021 и 2020, но и ръст от 25% към 2019 година.
 • Позитивно е завръщането на пазари, които бяха доста слабо представени или напълно отсъстващи през 2021 година. Тези пазари включват Израел (+308%), Словакия (+100%), Ирландия (+311%), Норвегия (+388%), Дания (132%), Швеция (324%). Въпреки тази положителна тенденция, тези пазари все още регистрират спадове между 30-40% спрямо 2019 година.

НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ И АКЦЕНТИ ЛЯТО 2022

 • Въпреки постигнатото възстановяване след двете кризисни години, резултатите не са особено обадеждаващи, ако ги сравним с 2019 година. Общо спадът за периодa юни-септември е 44%, като той беше донякъде очакван, но в диапазона между 30-40%. Ако изключим липсващите пазари Русия, Беларус и Украйна, то спадът е в рамките на 30%. Това ниво на възстановяване на въздушния трафик след Covid е незадовoлително, тъй като изоставаме значително от преките ни конкуренти Турция и Гърция, които вече са достигнали нивата от 2019. Близостта ни до военния конфликт също изигравa своята негативна роля, но в тази трудна обстановка е необходим повече от всякога маркетингов ресурс.
 • Липса на туристи от източни пазари Русия, Украйна и Беларус, в резултат на военния конфликт. За 2019 година са пристигнали 222 хил. пътници от Русия, 33 хил. от Беларус и 17 хил. от Украйна, или общо 272 хил. пътници.
 • По-слабото представяне на основен пазар, като Германия, спрямо предварителните очаквания. Въпреки постигнатия ръст от 17% спрямо 2021 и 103% спрямо 2020, немският пазар отчита сериозен спад от 46% спрямо предкризисната 2019 година, което е силно притеснително и с поглед към 2023.
 • В унисон с общите резултати за сезона, основни пазари за летище Бургас като Великобритания (-35%), Чехия (-25%), Словакия (-35%), Израел (-40%) също белeжат значителни спадове спрямо 2019 година.
 • Липсата на Covid ограничения през 2022 позволи на българи и румънци да пътуват свободно и до конкурентни дестинации, като Гърция и Турция, което естествено намали техния обем по нашето Черноморие. Въпреки това, те остават изключително важни, особено на индивидуалния пазар.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕЗУЛТАТИ ЛЯТО 2022

Степенуване на основните предизвикателствата през сезон 2022,

оценени според тяхната значимост от нашите членове:

  1. Енергийната криза
  2. Инфлацията
  3. Геополитическите външни фактори
  4. Кризата с кадрите в сектора
  5. Вътрешната политическа обстановка

Обобщение на резултатите от сезон 2022

 • Постигната е по-добра заетост спрямо кризисните 2021 и 2020, като са постигнати и много по-добри резултати в приходната част. В резултат от енергийната криза и инфлацията стойността на разходната част се е увеличила значително.
 • В крайна сметка крайният резултат под формата на печалба остава подобен на този от предните две години, което означава, че размерът на печалба остава далеч от предкризисните нива.
 • Заключението е, че сезон 2022 донесе повече работа и надежди за завръщане на туризма към нормалния му ритъм, но финансовите резултати в края на сезона показват, че трудностите и предизвикателствата пред работещите в сектора остават.
 • При драстично увеличената себестойност на туристическия продукт през тази година се доближаваме все повече до нашите преки конкурентни дестинации Гърция и Турция ценово, и това води до въпроса с какво ще привлечем туристите по нашето Черноморие през 2023.
Сподели публикацията