Община Генерал Тошево е партньор в мащабен проект – “Черноморски басейн” 2014-2020
Община Генерал Тошево е партньор в мащабен проект – “Черноморски басейн” 2014-2020
Slide
Slide
Slide
Slide

При одобрение от страна на Управляващия орган 6 общини от четири държави – Румъния, Молдова, България и Турция ще си сътрудничат при предотвратяване на кризисни ситуации

Генерал Тошево. Община Генерал Тошево е в партньорство с още 5 общини от Черноморския регион по проект „Защита и образователна подготовка на граждани“ по Съвместната трансгранична програма „Черноморски басейн“ 2014 – 2020. Водеща община е Михаил Когълничану, Р Румъния, а останалите пет общини са: Лумина, Р Румъния, Крихана, Р Молдова, Генерал Тошево, Р България и две турски общини – Бартин и Ташкопру.
Проектът има за цел да подобри и развие доброволните услуги, за да се специализира административен персонал за управление на комуникацията при кризи, за разработване информационни кампании, информиране на обществеността и текущи упражнения за различни видове риск, създаване на мрежа от трансграничен трансфер на ноу-хау за извънредни ситуации, определяне на по-безопасна среда за населението. Индикативният бюджет на съвместното проектно предложение е 999 690 евро.
Частта от средствата, предвидена за нашата община са 135 000 евро (близо 270 000 лв). При одобрение на проекта от Управляващия орган с тях в Генерал Тошево ще бъде закупено специализирано оборудване за извънредни ситуации. Това включва специализирано офроуд средство за екстремни ситуации (високо проходима кола), комплекти за първа помощ, техника за теренни медицински изследвания, помощни средства – шини, кислородни маски, реанимационни балони , инструменти, както и презентационна техника. Очакванията са по този начин да бъде обезпечена дейността на отговорните за извънредните ситуации служители.
„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство. Общата цел е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. В териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави – България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азейрбеджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна – с цялата си територия или с региони на ниво NUTS II (или еквиваленти).

Сподели публикацията