Slide
Slide

София. “Съгласно коалиционното споразумение трябва да обособим 5 стратегически ресора в рамките на Министерство на туризма. Те ще бъдат за морски; медицински и СПА; културен и друг; конферентен и планински и приключенски туризъм. Идеята е всеки ресор да разполага със собствен маркетингов ресурс”, съобщи в своята фейсбук страница министърът на туризма Христо Проданов.

“Веднага ще започем с бързото придвижване на помощите за туристическия бизнес и решаването на натрупаните проблеми през последните 2 години от началото на Ковид пандемията.
Много е важно туристическият бранш да бъде обединен, както е в другите сектори. Считам, че основно за доброто управление на един сектор е държавата и представителите на бранша да говорят в един глас и заедно да търсят и намират решенията на проблемите”, сподели Проданов.

“Считам, че трябва да се положат усилия за дигиталната реклама на туризма, нова стратегия и по-тясното сътрудничество с водещите чужди туроператори, които организират основните пакети и чартъри за България. Затова залагаме на адаптиране на цялостната концепция спрямо новите технологии и глобални тенденции – вдъхновяващ брандинг плюс допълнен с основните видове туризъм с фокус над най-добрите обекти, които да водят до интерес към останалите. Ще прекратя порочните и корупционни практики за несправедливо разпределение на средства в маркетинга. Искаме да наложим промотиране на отделните целеви групи туризъм. Ще засилим сътрудничеството и координацията между Министерство на туризма и бизнеса за налагане бранд „България“. Задължително ще обръщаме внимание и на българския турист със създаване на условия за първоначалното и последващото му привличане, което ще става сегментирано, таргетирано и фокусирано спрямо потребителското преживяване”, каза министърът.

Министърът на туризма Христо Проданов прие поста от служебния министър Стела Балтова

“Трябва да бъде уреден статутът на националните курорти. На фокус идва алтернативният туризъм, здравния, балнео и СПА, планинският и велосипеден, които се оказа, че са най-търсене в условията на пандемия. Техният потенциал, както и този на конгресен и събитиен туризъм трябва да бъде разгърнат през следващите 4 години.
Необходимо е обсъждане с МРРБ за възможностите да бъдат подобрени такива пътища, както и възможността подобряването на частни пътища с туристическо значение да бъде подпомагано с данъчни облекчения”, добави Проданов.

Той счита, че е необходим изцяло нов Закон за туризма. Сега действащият е неясен, променян е многократно и всичките промени са били свързани с амбицията на министрите на туризма да контролират, колкото е възможно повече, сектора.

“Имаме нужда от кратък и ясен Закон за туризма, а всички подробности като категоризации, сертифициране и т.н. могат да бъдат в наредби, за да не се налага законът да се променя постоянно.
Трябва да се облекчи издаването на визи за руските туристи и от други трети страни на ЕС”, каза още Христо Проданов

“Кадрите са основна предпоставка за развитието и обезпечаването на бранша, както кадрово така и ресурсно, което от своя страна е предпоставка за високо качество на туристическия продукт. Важно е създаването на правила за ангажирането на заетостта в сектора, с цел създаване на качествено обслужване и повишаване на работните заплати. В туризма е необходимо силно дуално образование с търсене на начини за допълнителна квалификация на кадрите. Държавата чрез правителството трябва да се намеси във връзката образование – бизнес – нужда от кадри. Сигурен съм, че това е напълно постижимо и с екипа ми ще се справим с проблемите на бранша. Време е министерство да поеме отговорност и да започне да работи за развитието на сектора”, добави министърът на туризма.

Сподели публикацията