София. Проект на Меморандум за разбирателство относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа като основа за водене на преговори, бе одобрен от правителството днес.
Сред приоритетите на Министерството на туризма е позиционирането на България като целогодишна дестинация на далечни перспективни пазари чрез популяризиране на културно-историческия, спа и уелнес, религиозния, кулинарния, фестивалния и конгресен, както и други видове туризъм.
Подписването на Меморандум за разбирателство с Кралство Камбоджа ще разшири съществуващия потенциал за двустранно сътрудничество в туризма. България и Камбоджа изразяват готовност да насърчават привличането на туристи и инвеститори в сектора. В проекта за меморандум се акцентира и върху възможностите туристически агенции и туроператори от двете държави да създадат туристическа бизнес мрежа и да разработват чрез нея разнообразни туристически продукти.
България и Камбоджа ще обменят опит и добри практики в областта на рекламата, маркетинга и управлението на дестинации. Във фокуса на меморандума попада и развитието на човешкия капитал и професионалния капацитет в туризма, както при обучението за професионални умения, така и при академичното образование.