Белица. „Културен мост през вековете“ е името проекта, който Община Белица реализира в партньорство с Центъра за развитие на Източен планов регион, Щип, Северна Македония. Проектът, с който Белица ще развива туризма, е на стойност 406 222,44 евро и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.
Целта на дейностите е да се повиши туристическият потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Ще бъде реализирана социализация на туристически обекти и те ще станат подходящи за посещение, ще се популяризират туристически атракции от различен тип, ще се повиши качеството на туристическата информация и услуги. Ще има по-голямо сътрудничество на всички нива в сферата на културата и туризма между местните власти и бизнеса. Във връзка със стартиралия проект бе направена първа визита – Мониторинг, в сградата на Съвместен секретариат – главен офис Кюстендил, по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония – ИНТЕРРЕГ- ИПА ССI 2014TC16I5CB006.