Мездра. Визията на част от центъра на Мездра ще претърпи промяна. Това се дължи на факта, че кметът инж. Генади Събков подписа договора с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Ремонт и реконструкция ще променят изцяло облика на парк „Алеята“ в V и VI участък (зоната над градския пазар). Първият проект предвижда  изграждане на няколко къта за отдих с пейки, цветни градинки, пергола, водна площ с ротонда. Ще има водно огледало с бъбрековидна форма и фонтани, както и с декоративен дървен мост.Планирано е да се направи и специална поляна за пикници с чешма и маси. В тази зона ще се намира и новата Алея на творчеството в града. Иновациите, които ще преобразят центъра на железничарския град, ще струват 779 824.19 лв и се финансират по програмата за развитие на селските райони. Кметът на общината инж. Генади Събков подписаи втори договор, който ще се обезпечи по тази порограма. Той е за изграждане на осветено спортно игрище с изкуствена трева в село Долна Кремена. Проектът е на стойност 97 214.42 лв., а срокът за изпълнението му е 36 месеца.