Варна. 60,5 на сто от реализираните нощувки през март в област Варна са на чужди граждани, съобщиха днес от статистическото бюро в морската ни столица. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.1% от нощувките на български граждани и 19.8% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 33.0 и 19.7%.
През март 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 3.5 хил., от Румъния – 2.7 хил., от Израел – 1.9 хил. и от Русия – 1.1 хил. нощувки.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през март 2019 г. се увеличават с 8.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 28.9 хиляди. От всички пренощували лица 75.1% са българи, като по-голяма част от тях (40.1%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 7.2 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 22.3%, след тях се нареждат тези от Германия – с 12.8%, от Израел – с 8.0% и от Турция – с 6.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 58.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.6. През март 2019 г. в област Варна са функционирали 146 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.9 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.1%, а на леглата в тях остава непроменен.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 58.7 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 40.4 хил. са от български граждани, а 18.3 хил. – от чужденци.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през март 2019 г. е 14.7%, като в местата за настаняване с 3 звезди и в хотелите с 4 и 5 звезди тя е 14.8%,
а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 14.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта, като най-
голямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди – с 1.2 процентни пункта.
Приходите от нощувки през март 2019 г. в област Варна достигат 3.2 млн. лв., или с 18.0% повече в сравнение с март 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 29.9%, така и от чужди граждани – с 4.2%.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA