София. Български съюз по балнеология и СПА туризъм изрази категорично несъгласие с разревашаването на  функциониране и използване само на външни басейни /на открито/, които не използват минерална вода. Позицията е във връзка с подготовката на „Финални Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на риск от заразяване с COVID-19 в България“ и е изпратена до министъра на туризма.

„С този текст се налага допълнителна рестрикция и тълкуване на Заповед РД-01-249 от 03.05.2020 на Министъра на здравеопазването, която разрешава функционирането на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да разграничава видове вода. В Заповед РД-01-249 ясно са посочени изискванията, свързани с дезинфекция, които следва да се спазват при дейността на басейните, независимо от това дали са с минерална или обикновена вода. Без изрично позоваване върху изследване, конкретна опасност или доказана връзка между разпространението на вируса и минералната вода, така наложеното ограничение влиза в противоречие с дългогодишните клинични проучвания относно качествата и ползите от минералната вода на България. С подобно решение не само не се насърчава вътрешния туризъм, но и се лишават туристите от възможността да се възползват от богатството и укрепващи здравето ресурси, с които разполага страната“, гласи становището.

От БУБСПА отправят апел за създаване на работна група към Министерството на туризма, която да изготви указания и изисквания за провеждане на организирани мероприятия. Европейските примери сочат, че провеждането на мероприятия е разрешено при определени условия (Германия и Австрия –до 100 човека; Норвегия –до 50 човека и др.).

„Готвеният документ „Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на риск от заразяване с COVID-19 в България“ трябва да бъде разделен на две съществени части: задължителна, която да стъпи на нормативните актове и препоръчителна, която да бъде с много ясни посланияи да не противоречи на текстовете от задължителната част“, препоръчват от БУБСПА.

Българският съюз по Балнеология и СПА туризъм посочва, че бизнес операторите от сектор „Туризъм“ очакват ясни и отговорни правила за работа и конкретни указания, за да продължат да изпълняват основната си функция, а именно да извършват туристически дейности в категоризирани туристически обекти.

„Има необходимост от категорични процедури, изготвени и одобрени от МЗ, РЗИ и други отговорни институции. Служителите в Местата за настаняване и Заведенията за хранене и развлечения не могат да бъдат натоварени с отговорности, които са извън техните компетенции и трудови характеристики. Необходимо е пълно ревизиране на текстовете в алинеи: IV. ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПОДОЗИРАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛ / ПЕРСОНАЛ и V. ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В ОБЕКТА“, препоръчват от организацията.

„Всички вменени задължения и отговорности за здравето на туристите, в т.ч. отделяне на стаи за болни и други подобни предложения, не са от компетенцията на нито един от операторите. Бихме искали да обърнем внимание, че местата за настаняване и ЗХР са обекти за извършване на туристическа дейност и не биха могли да изпълняват дейности от характера и капацитета на здравни заведения, регистрирани към Министерство на здравеопазването“, гласи още становището на Управителния съвет на БУБСПА до министъра на туризма.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA