Неохраняемите плажове ще имат спасители през юли и август

Избран е изпълнител по обществена поръчка за водно-охранителна дейност на неохраняеми плажове в област Добрич. Общо две бяха постъпилите оферти след удължаване на срока

Добрич. Комисия, определена със заповед на областния управител, отвори постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет „Организиране и извършване на водно-спасителна дейност през 2019 г. на територията на неохраняеми морски плажове“ на територията на област Добрич, съгласно утвърдената от Министерството на туризма Програма за организация на водно-спасителната дейност за настоящата година. След като са прегледани документите и комисията състави протокол за избор на изпълнител, който е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич в секция „Профил на купувача“.

До първоначалния срок на приемане на оферти – 31 май 2019 г., бе постъпила само една оферта. В съответствие с изискването на Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти бе удължен с още три дни – до 17:30 ч. на 06.06.2019 г. В този период от време е постъпила още една оферта, а именно от „БЖСС Св. Никола“ ЕООД – Варна.

Първият участник – Областен съвет на БЧК, е предложил цена за изпълнение в размер на 69 800 лв. без ДДС. Вторият участник –  „БЖСС Св. Никола“ ЕООД – Варна, предлага цена на изпълнение в размер на 68 800 лв. без ДДС. След проверка на документите на участниците и разглеждане на ценовите им предложения, за изпълнител е определено варненското дружество. Двамата участници са уведомени писмено за резултата.

Припомняме, че обществената поръчка за осигуряване на водно-спасителна дейност на определените плажни ивици бе с прогнозна стойност 69 900 лева без ДДС. Тя обхваща следните плажове „Крапец – Север“ – част 2 – 1 пост, „Фиш-фиш“ – 2 поста, „Болата“ – 1 пост, „Дуранкулак – къмпинг „Космос“ – 1 пост, и „Шабленска тузла – къмпинг „Добруджа“, без част 4 – 2 поста. Общо 7 спасителни стационарни поста са предвидени на петте плажа. Спасителни постове там ще има в периода от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA