РИОСВ-Варна спря изкопни дейности в рибарниците в Дуранкулак
РИОСВ-Варна спря изкопни дейности в рибарниците в Дуранкулак
Slide
Slide
Slide
Slide

Дуранкулак. РИОСВ-Варна спря изкопни дейности в рибарниците в село Дуранкулак, община Шабла при планова проверка на защитена местност „Дуранкулашко езеро”. На 9 април охраната на северните защитени територии при екоинспекцията е констатирала извършване на изкопни дейности със специализирана техника в два от рибарниците, разположени в землището на село Дуранкулак.

Територията на рибарниците не попада в границите на Защитена местност „Дуранкулашко езеро”, но попада в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000″. По време на проверката не е установен собственикът/ползвателят на обектите, но след дадени указания от служители на екоинспекцията работниците са преустановили работа.

При последващ контрол от страна на РИОСВ-Варна днес не е установено извършване на дейности на терена. Предстои изясняване на обстоятелствата и предприемане на действия по екологичното законодателство.

Сподели публикацията