Добрич се допитва до жителите си какъв да бъде градският център
Добрич се допитва до жителите си какъв да бъде градският център
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Зелената инициатива на Община Добрич, която е посветена на Деня на българската община включва компенсаторно засаждане на 78 дръвчета от общинска администрация в 4 района на града. Младите дръвчета ще бъдат засадени днес около 13.30 часа в зелените площи пред ДТ „Йордан Йовков“, на територията на Мировете, в района на Пощата и в междублоковото пространство на улица „Цар Петър“. Те се осигуряват от общинския разсадник и са от видовете: обикновена бреза, китайски мехурник и червен американски дъб. Дърветата са съобразени с екологичните изисквания на дървесните видове и с инфраструктурата в районите, които ще бъдат залесени. Община Добрич предвижда тези инициативи за залесяване да продължат и в други райони на града. С тази зелена инициатива ще се подобри зелената система в Добрич и ще се окаже положително въздействие върху околната среда.

Сподели публикацията