Добрич, Снимка BGtourism.BG

Добрич. Зелената инициатива на Община Добрич, която е посветена на Деня на българската община включва компенсаторно засаждане на 78 дръвчета от общинска администрация в 4 района на града. Младите дръвчета ще бъдат засадени днес около 13.30 часа в зелените площи пред ДТ „Йордан Йовков“, на територията на Мировете, в района на Пощата и в междублоковото пространство на улица „Цар Петър“. Те се осигуряват от общинския разсадник и са от видовете: обикновена бреза, китайски мехурник и червен американски дъб. Дърветата са съобразени с екологичните изисквания на дървесните видове и с инфраструктурата в районите, които ще бъдат залесени. Община Добрич предвижда тези инициативи за залесяване да продължат и в други райони на града. С тази зелена инициатива ще се подобри зелената система в Добрич и ще се окаже положително въздействие върху околната среда.