Този еко-етикет е търсен изключително много от чужденците при избора им за отсядане в хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции. Става въпрос за сертификата „Green Key” (Зелен ключ). Проверка на информационна агенция BGtourism.BG установи, че нито един хотел или ресторант у нас l в момента не е част от тази елитна програма. Тя е от ранга на „Синия флаг“, който вече е все по-популярен в страната ни. Гордо се развява на 14 български плажа и едно яхтено пристанище за 2019 година – той сертифицира, че тези плажове са чисти и отговарят на условията да са негови носители.

Зеленият ключ – полезен за гостите на хотелите, полезен за собствениците им, полезен за околната среда

„Green Key” /Зелен ключ/ е еко-етикет, чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“. Той цели да повиши еко-информираността и съзнанието на служителите и клиентите на хотелите по света, за да се използват само устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на хотелски услуги да се превърне в екологосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към намаляването на използваните ресурси, вода и енергия, и икономия на значителни средства.

„Зелен ключ” е най-новата програма на Фондацията за екологично образование в България, но очакваме да се наложи амбициозно, предвиждайки интереса от страна на най-динамично развиващия се сектор на българската икономика – туризмът.

„Зелен ключ“ е еко-етикет за туристически и развлекателни заведения, който се присъжда на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, отговарящи на набор от екологични изисквания. Получаването на Зелен ключ доказва отговорността им за околната среда и обществото.

„Зелен ключ” е най-мащабният еко-етикет, с който са удостоени над 3000 заведения в 57 страни, но в българия в момента няма нито един търговски обект.

Програмата „Зелен ключ” е неправителствена, нестопанска и независима и се ползва с подкрепата и признанието на институционални партньори като Световната туристическа организация на Обединените нации /World Tourism Organization /UNWTO/ и Екологичната програма на Обединените нации /United Nations Environmental Program /UNEP/. Програмата е ценена и отлично работи с хотелските вериги Radisson Hotel Group, NH Hotel Group, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., Best Western Hotels & Resorts, компаниите Apollo/DER Touristik Nordic и SGS, както и с електронни платформи и резервационни системи като Expedia, Bookdifferent, Ecobnb, eventplanner.be, eventplanner.nl, eventplanner.tv, Glooby, HRS (Hotel Reservation Service), Relais & Châteaux, SustyTrip, TiCATi , TravGanic.

Българско Движение „Син флаг” призовава всички собственици на туристически и развлекателни заведения, които имат амбицията да ги ръководят устойчиво, с разумен отпечатък върху околната среда, при спазване на екологичните норми, да се включат в Програмата.

Каним всички, които желаят да оптимизират разходите за управление на туристическия си бизнес, като намалят потреблението на ресурси и генерираните отпадъци чрез нов и модерен мениджмънт, да усвоят и наложат стандартите на „Зелен ключ“, което гарантира успеха им и неизбежните икономии.

Приканваме всички управители на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, които имат самочувствие, че се справят отлично с управлението им – да тестват нивото си, като се сертифицират по изискванията на Програмата.

Защото все по-често хората с грижа за заобикалящата ни среда, които избират място за почивка, настаняване или развлечение, търсят такова с екологосъобразно и качествено управление, което не замърсява и предлага по-добри условия с минимално негативно влияние върху света около нас.

Българско Движение „Син флаг” има амбицията да установи успешно сътрудничество с повече модерно мислещи стопани на туристически обекти, с които чрез Програмата „Зелен ключ” да популяризира и поддържа високото качество на българския туризъм, за да отговаря на световните изисквания и да привлича все повече туристи, което неизменно носи и желания от всички икономически ефект.

Всички отличени с престижната награда Green Key се публикуват и рекламират на уеб сайта на Програмата /www.greenkey.global/ и в бази данни за екологосъобразни бизнеси и устойчиво управлявани обекти, както и на редица резервационни и туристически портали.

Наградата Green Key носи, както удовлетворение от усилията по опазване на околната среда и сериозни икономии от разумното управление на ресурсите, така и успешно служи като маркетингово средство. 

Процедура за участие в Програма „Green Key/Зелен ключ/

 1. За сертифициране по Програмата Green Key следва до Националния координатор на Програмата от Българско Движение „Син флаг” да бъде подадена по електронен път на адрес skgbg2000@yahoo.com апликационна форма – подписана и подпечатана от управата на обекта, желаещ сертифициране. Апликационната форма е различна за различните туристически обекти. Моля заявете на горния адрес да ви бъде изпратена съответната на вашия обект форма.

Сертифицирането важи само една година и следва, при желание, ежегодно да бъде подновявано по процедурата на Зелен ключ.

 1. Към апликационната форма следва да бъдат приложени документите, цитирани в Document check list в края й, както и всички документи, които илюстрират или доказват изпълнението на изискванията на Програмата. Нагледното отразяване на отделните изискуеми елементи със снимки е задължително. Заради екологосъобразността на нашата работа документите и снимките следва да бъдат изпращани само в електронен вид, като при одита на обекта се проверява всичко на място.
 1. Ако при предишна проверка са направени забележки или препоръки – тяхното изпълнение следва да бъде докладвано, освен в апликационната форма, и в отделен доклад със съответните доказателства – документи или снимки.
 1. За да се пристъпи към преглед на документацията и евентуален последващ одит за сертифициране е необходимо да бъдат заплатени на Българско Движение „Син флаг”:
 • Задължителна ежегодна такса, която зависи от броя стаи на хотела и се определя от Управителния съвет на Българско Движение „Син флаг“. Тази такса се заплаща всяка година за подновяване на сертификата и наградата, независимо дали се провежда одит на място или не.
 • Задължителна такса за одит /през година 1, 2, 5, 8 и т.н./, когато задължително се провеждат одити на място или за одит по искане на хотела между тези години;
 • Осигуряване на нощувка, в случай на необходимост;
 • За всички заплатени такси Българско Движение „Син флаг” издава фактура.
 1. Националният координатор на Програма Green Key проверява получените документи и в зависимост от тяхната изрядност – прави препоръки за допълнения или директно договаря провеждането на одит на място с обекта, желаещ да бъде сертифициран. Към одит се пристъпва само след надлежно попълнен формуляр, подкрепен с необходимите документи, доказателства и снимки, и заплатени такси.
 1. Одитите биват по документи или ефективни – на място.

Задължителни одити на място срещу заплащане се извършват през първата, втората, петата, осмата година и т.н. – всяка трета година. През останалите години се извършват одити по документи, които не се заплащат. Възможни са контролни одити и освен тези, като за тях не се заплаща, ако не са поискани от хотела.

За да е активна наградата и за да се подновява сертификатът ежегодно следва да бъде подавана всяка година съответната апликационна форма, в която да бъде отразявано изпълнението на критериите /imperative и guideline/ и съответният прогрес при покриването на повече guideline критерии всяка следваща година.

През първата година не е задължително да бъдат изпълнявани guideline критерии – означени с /G/, но през втората следва да се изпълнят поне 5% от тях, през петата – 10% и т.н., съгласно долната таблица.

Година Percentage of total guideline criteria
1 0%
2 5%
5 10%
8 20%
11 and + 30%
 1. При изпълнението на горните условия може да се пристъпи към одитиране. Всеки обект следва да определи служител, който да изпълнява ролята на Environmental Manager по изискванията на Green Key.  Той е прекият контакт с одитиращите от Програмата Green Key.

Проверката на място се извършва, следвайки точките от апликационната форма, като ефективно се проверява и отмята изпълнението на критериите и наличието на необходимите съоръжения, технологии, процедури и документи.

 1. При одита проверяващият прави бележки, препоръки, забележки. За извършения одит следва да подготви и предостави на Националния координатор и обекта Доклад /Audit form/, отразяващ обосновано нивото на изпълнение, придружен със снимки в доказателство на изпълнението или ниезпълнението на критериите.
 • Ако при одита се установи, че изпълнението на критериите е непълно, одиторът прави препоръки за покриването им. Договаря се срок за отстраняване на забележките и се провежда допълнителен одит за констатиране на пълното изпълнение на изискванията на Програма Green Key.
 • Ако при одита се установи пълно изпълнение на критериите одиторът прави препоръка за отличаване на обекта със сертификат и наградата Зелен ключ. Наградата представлява плака с логото на Програмата и съответната година на сертифициране и официален сертификат, които следва да се изложат на видно място, и допълнително – ако бъде закупен – флаг с логото на Зелен ключ.
 • Наградата важи 12 месеца и следва да бъде подновявана ежегодно.

Ако желаете да бъдете сред първите български хотели, сертифицирани по Програмата, и да бъдете удостоени с престижната световна награда Зелен ключ, както и при необходимост от повече информация, се обръщайте към Българско Движение „Син флаг“ на адрес  skgbg2000@yahoo.com.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA