Летище София/ снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

Инсталиран е външен портал за електронни консулски услуги в сръбските градове Ниш и Белград

София. Подобряване на информационната свързаност между институциите до края на годината. Това се договориха представители на институциите, част от междуведомствена работна група „Оптимизация на визовите режими“ към Министерство на туризма. Това ще допринесе до съкращаване на сроковете за обработване на документите за достъп до пазара на труда на чужденци по процедурата за сезонна заетост и ще облекчи работодателите от туристическия бизнес.

След  2025 г. се предвижда да започне издаването на електронни визи в шенгенската общност. Това би могло да се превърне в още една предпоставка за ограничаване на конкурентоспособността на нашата страна. Затова пред европейските институции България ще настоява да бъде част от страните, които да се включат в издаването на електронни визи от шенгенската общност с цел увеличаване на туристопотока.

За съкращаване на сроковете и облекчаване на процедурата, остава да се коментира на институционално ниво законодателна промяна относно възможността Агенцията по заетостта да бъде изключена от процеса за издаване на разрешителни, към които агенцията законово няма специфично отношение.

Най-новите работни места в туризма

С цел по-бързо издаване на документи вече е инсталиран външен портал за електронни консулски услуги в сръбските градове Ниш и Белград, който е във финален етап на тестване, стана ясно по време на заседанието. За да се увеличи входящият туристопоток се подписват споразумения за ползването на външен доставчик на услуги и оптимизиране дейностите на консулските служби.

В работната група участват представители на Министерството на туризма, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция ”Национална сигурност”, Министерство на труда и социалната политика – Агенция по заетостта.

Визовата политика е един от основните приоритети на Министерство на туризма, като важен инструмент за улесняване на туризма и бизнеса. Според Световния икономически форум входните визи са „една от най-тежките бюрократични затруднения за пътуващите“, които могат да възпрат хората да посетят дестинация.

Съществуват известни доказателства, че страните, които са подобрили процесите за облекчаване на визовия режим, са отбелязали увеличение на броя на международните посетители между 5% и 25%, като положителното икономическо въздействие се отразява цялостно на икономиката.

Сподели публикацията