Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
София. Днес, в 10 часа, започна приемът на заявления за кандидатстване по процедура BG-176789478-2021-03, обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г., информират от министерството на туризма. Това е втората фаза, осигуряваща възможност на туроператорите да възстановят  дължимите суми към клиентите си по нереализирани в периода  от 01.03.2020 до 31.12.2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID -19, туристически пакети.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лева, съобщават от туристическото ведомство.

Бенефициенти по помощта са предприятия, които са претърпели щети от невъзстановени средства от техните контрагенти, които същевременно са длъжници на своите клиенти за неосъществени пътувания по туристически пакети. В тази връзка, получената като компенсация безвъзмездна финансова помощ следва да се изразходва целево – единствено за възстановяване на дължими суми към клиенти.

Безвъзмездните средства по схемата ще се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 01.03.2020 до 31.12.2020 г. и същевременно не повече от стойността на невъзстановените средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за същия период.

С въвеждането на правилото за определяне на праг на размера на помощта до размера на щетата/невъзстановените средства от контрагенти към туроператор/ се цели: на първо място да не се допусне финансиране на печалба с държавна помощ; на второ място се цели поставяне на демаркационна линия на настоящата схема BG-176789478-2021-03 по ПМС 197 със останалите схеми и програми за безвъзмездно финансиране, които осигуряват ликвидни средства, свързани с основната дейност на предприятието – туроператор; трето – да не се допусне предприятието – туроператор да получи необосновано висок размер на помощта, отколкото е размерът на понесената щета вследствие възникналата епидемия от COVID -19.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ на интернет адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 20.07.2021 г.

С указанията за кандидатстване и правилата за предоставяне на безвъзмездни средства по схемата може да се запознаете тук.

Важно: С цел избягване на грешки, обръщаме внимание на кандидатите да използват за попълване образците на приложения, публикувани единствено и само в модула за кандидатстване по настоящата схема в СУНИ.

Въпроси във връзка с кандидатстването по схемата могат да бъдат задавани на електронен адрес: sunimt@tourism.government.bg.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA