Slide
Slide
Slide
Slide

София. Работните групи по изготвянето на нов Закон за туризма ще започнат своята работа веднага след приемането на актуализацията на държавния бюджет. В рамките на Комисията по туризъм бяха определени и народните представители, които ще координират и направляват 8-те работни групи.

Заради изключително големия интерес, който прояви туристическият сектор, сесиите на групите ще са в хибриден формат. Постъпиха и много предложения за формиране на различни тематични работни групи, всяко от които безспорно подплатено от професионални аргументи. Част от тях бяха заложени в принципите за организация на бъдещата работа. Броят на членовете на групите, които заявиха готовност и желание да се включат, варира между 30 и 73.

Ето кои са РАБОТНИТЕ ГРУПИ, броят на членовете им и народните представители, които ще отговарят за всяка една от тях:

  1. “ХОТЕЛИЕРИ. ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ.” – Вяра Емилова Йорданова и д-р Ивайло Христов; Експертен състав: 69.
  2. „РЕСТОРАНТЬОРИ“ – Димитър Ташев и Иван Клисурски; Експертен състав: 38.
  3. „ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ“ – Снежана Апостолова; Експертен състав: 49.
  4. „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ, ЕКСКУРЗОВОДИ, АНИМАТОРИ, ХИЖАРИ И СКИ УЧИТЕЛИ“ – Любомир Попйорданов – съветник на министър-председателя по въпросите на туризма и Вяра Емилова Йорданова; Експертен състав: 30.
  5. „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ – Богомил Петков; Експертен състав: 40.
  6. „ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРИЗМА“ – д-р Илин Димитров и Иван Клисурски; Експертен състав: 73
  7. „КАДРОВА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА“ – Васил Зашкев; Експертен състав: 49.
  8. “МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА” – Георги Стамов; Експертен състав: 43.

Времето и точното място – физически и виртуално на срещите ще бъдат допълнително обявени, като всеки един от членовете на групите ще бъде лично уведомен за предстоящите стъпки.

Сподели публикацията