Министерството на туризма стартира прием на заявления в СУНИ по втората фаза на схемата за държавна помощ за 35 евро
Министерството на туризма стартира прием на заявления в СУНИ по втората фаза на схемата за държавна помощ за 35 евро
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Правителството увеличи показателя по бюджета на Министерството на туризма за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. със сума в размер до 2 427,8 хил. лв.

Тази сума представлява плащания по две групи договори, извършени изцяло от бюджета на Министерството на туризма за 2018 г., които по силата на действащите към момента методологични изисквания, са предвидени за отразяване в отчета за 2019 г., тъй като тогава настъпва цялостното изпълнение на предмета на договорите.

Промяната се налага, за да бъдат спазени новите методологични изисквания на Министерството на финансите в сила от 1 януари 2019 г., според които плащания по бюджета от предходната година вече не следва да бъдат част от отчета за текущата.

Приетият нормативен акт не води до въздействие върху държавния бюджет и до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2019 г.

Сподели публикацията