Slide
Slide
Slide
Slide

Акцията на Басейнова дирекция е по повод Световния ден за опазване на околната среда

Варна. По инициатива на Басейнова дирекция „Черноморски район“ еко активисти почистиха Южния плаж във Варна в Световния ден за опазване на околната среда. Инициативата се провежда всяка година по два пъти. Дрон следи акцията, като в края ѝ ще бъде показана мащабна картина на събрания боклук. Част от активистите бяха дошли с децата си и това е един от най-големите подаръци, които могат да направят за тях по пътя на израстването им. Директорът Десислава Консулова сподели по време на акцията, че в основата си събраните отпадъци са пластмасови. ЕС се бори със замърсяването с пластмасови отпадъци. „В края на месец май съветът прие директива, която въвежда нови ограничения за някои продукти от пластмаса за еднократна употреба. Официалното приемане на новите правила от Съвета е последният етап от процедурата.Бургас дори вече обяви Св. Анастасия за свободен от пластмаса. Община Варна вече прави стъпки в тази посока“, отбеляза Консулова.

 

По нейни думи директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба се основава на съществуващото законодателство на ЕС в областта на отпадъците, но отива по-далеч, като определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули. Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи. Наред с това се въвеждат конкретни мерки, за да се намали използването на най-често изхвърляните пластмасови продукти. Съгласно новите правила до две години (2021 г.) ще бъдат забранени пластмасовите чинии, прибори, сламки, дръжките на балони и клечките за уши. Държавите членки се споразумяха да постигнат до 2029 г. целта от 90% за разделно събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.

През четирите кампании на 2018 г. са събрани близо 3 тона отпадъци от плажовете. Точното количество на изхвърлените на пясъка предмети е 49 789 броя. Като цяло то е по-малко в сравнение с 2017 г. Това съобщи пред медиите Мирослава Робинсън, началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ в Басейновата дирекция за Черноморския район(БДЧР). Поводът бе информационна среща по повод Световния ден на околната среда 5 юни.

„Не трябва да изхвърляме отпадъците си по плажовете – каза 10 годишната Габриела, която бе дошла с майка си и активно участва в кампанията. Така изхвърлени, тези боклуци са опасни. Морето ще дойде до тук, ще ги прибере. После ще ги изядат морските животни. И повече няма да ги има“ – накратко обобщи детето екологичната катастрофа, която човечеството вече си е изработило.

Ели Маринова, Снимки авторът

Черно море

Сподели публикацията