Транспортното министерство оцени заявленията на въздушните превозвачи за получаване на държавна помощ (списък)
Транспортното министерство оцени заявленията на въздушните превозвачи за получаване на държавна помощ (списък)
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Списък на одобрените

Списък на неодобрените

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

Сподели публикацията