Slide
Slide

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с ръководството на Националния борд по туризъм (НБТ), в който членуват крупни инвеститори в туризма. Дискусията беше в сряда, а поводът й обсъждане на актуални въпроси от устойчивото развитие на сектора.
Министърът информира ръководството на борда, че се планира 9 големи интегрирани туристически проекта – по един за всеки туристически район, да се предложат за европейско финансиране в следващия програмен период.
Работна група към министерството ще предложи изменения и актуализация на наредбата за категоризация на местата за настаняване, съобщи още министърът. Целта е заедно с експерти и бранша да се създадат работещи текстове и да отпаднат норми, които възпрепятстват бизнеса, поясни министър Ангелкова.
По повод препоръка от инвеститори в туризма да има бърз канал, по който министерството да съдейства на бранша в отношенията му с други общински и държавни институции, министърът подчерта, че туристическата администрация винаги се стреми да оказва съдействие. От тази година работи и горещ телефон, на който се приемат денонощно сигнали за нередности по Закона за туризма. Работим за удължаване на активния летен сезон и той да започва през месец май, защото има интерес и така ще се разширят крилата на сезона, акцентира министърът.
Ръководството на Националния борд по туризъм изказа твърдото си убеждение, че трябва да има по-голям финансов ресурс за популяризиране на туризма на България, която се намира в силно конкурентен регион с Гърция, Турция и Хърватия. Въпреки сериозната конкуренция и много по-големите бюджети за туризъм на държави в региона, България е разпознаваема, отчетоха инвеститорите. По време на дискусията бяха обсъдени практики в други страни, където работи фонд „Туризъм“, разисквана бе възможността да се поставят указателни табели не само до културно-историческите ни обекти, но и до ключови СПА и винено-кулинарни дестинации.
Министър Ангелкова покани представителите на Националния борд по туризъм на заключителните дебати за новите СПА и винено-кулинарни дестинации. Надяваме се с усилията за тези инициативи да предложим завършен туристически продукт и почивката в България да се предлага реално през 4 сезона. Дестинациите ще насърчат и ръста на посещенията във вътрешността на страната.
Друг важен стимул за повишаване конкурентоспособността на българския туризъм са съвместните мерки за преодоляване дефицита на кадри, каза още министър Ангелкова. Тя припомни, че Министерството на туризма и Министерството на труда и социалната политика преди броени дни подписаха споразумение за партньорство. С дейностите, заложени в документа, ще се насърчи повишаване на квалификацията на работната сила с нужните знания и умения според търсенето на туристическия бранш.
Трябва да отбележим, че бизнесът има много добър диалог с министерството и никой в туризма не може да се оплаче, че министерството не откликва, заявиха инвеститори.
В срещата участваха председателят на Управителния съвет на борда Красимир Гергов, Мартин Захариев, зам.-председател, Поли Карастоянова – изпълнителен директор на сдружението, представители на ръководството на НБТ – Кънчо Стойчев, Елза Радкова, Антоанета Тодорова, Константин Бояджиев, Георги Чопев, Румен Драганов и други.

Сподели публикацията