Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

София. На 1 юни стартира кандидатстването по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна за отчетен период от 01.05. – 31.05.2022 г.

Поради обстоятелството, че 4 и 5 юни са почивни дни и това е последното кандидатстване по Програмата за периода 24 февруари – 31 май, Министерство на туризма удължава срока за кандидатстване до 16:30 часа на 6 юни.

Министерство на туризма напомня, че това е последното кандидатстване по Програмата за периода 24 февруари – 31 май. В случай, че лице не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства и сега, но не по-късно от 16:30 ч. на 06.06.2022 г.

Напомняме, че по тази програма – Разселените лица от Украйна, обхванати от временната закрила, въведена в действие от ЕС и предоставена в Република България по Закона за убежището и бежанците, включително и лицата под 18 години, имат право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър или в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон, в общ размер на 43,60 лв. (четиридесет и три лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС (при ДДС в размер на 9%-на ставка) на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък и транспортиране, когато е извършено. Разходите за ДДС са за сметка на програмата.

Заявленията за изплащане на средствата се подават по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 06.06.2022 г.

Краен срок: 06.06.2022 г. 16:30 ч.

Линк към отворената Програма за кандидатстване:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/badcad1b-c5fb-4568-9b7f-876054f1eec1

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA