София. Държавата постави на масата за трети път да има търг с тайно наддаване за плажа на курорта „Албена“. Ивицата е една от най-красивите в Европа, а 10-годишната й концесия изтече в края на 2018 година. В края на март м.г. правителството стартира процедура за концесия за морски плаж – „Албена“, но през юни бе прекратена процедурата и насрочен нов търг. В последните дни на август кабинетът на Борисов стартира за втори път конкурс за концесиониране на плажа. На 28 ноември дойде и новината от Министерски съвет, че правителството е определило концесионера на плажа в Албена, като съобщението гласеше: „Концесионерът „АЛБЕНА“ АД е определен за концесионер. За срока на концесията ще предлага цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане е определен съгласно приетата Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 13,1 % без ДДС или 1 606 557 лв. без ДДС“.
Изненадващо на 1 февруари 2019 г. на сайта на Министерството на туризма е публикавано съобщение, че предстои ново наддаване за плажа на Албена, като този път той няма да бъде отдаден на концесия, а под наем само за 5 години. Цената на тръжната документация е 500 лева. Заявките за участие в търга се подават до 7 март, а на 8 март в 14 часа в сградата на туристическото ведомство ще бъдат отворени офертите. Началната цена в търга за плажа е 1 641 244, 60 лв.

В същото време стартира и търга с тайнно наддаване и за още един плаж в Добричка област – морски плаж „Кранево – север“. Началната цена за наддаване е 38 698,39 лв. без ДДС. Срокът за стопанисване е 5 години. Документи за участие се подават до 5 март. Площта на плажа е 10 080 кв. м.

Вижте обявите тук!

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Албена“, находящ се в община Балчик, област Добрич
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кранево-север“, находящ се в община Балчик, област Добрич
Сподели публикацията