Slide
Slide

На 24 август 2018 г. се навършват 130 години от рождението на Дора Габе. Сред приоритетите на Регионална библиотека „Дора Габе” е проучване и популяризиране живота и творчеството на голямата българска поетеса и добруджанка. В резултат на дългогодишната събирателска дейност в библиотеката са набавени значителен брой библиотечни документи и вещи от областта на архивното и музейното дело. По повод 110-годишнината от рождението на поетесата библиотеката е преименувана на името на Дора Габе. Две години по-късно е обособена уникална библиотечна колекция „Дора Габе”, която съдържа книги, фотографии, ксерокопия на архивни документи, репродукции, вещи на Дора Габе, видеофилми, аудиокасети, грамофонни плочи, графики и фотографски негативи и позитиви. Съдържанието непрекъснато се обогатява. През 2018 г., по повод 130-та годишнина от рождението на Дора Габе, библиотеката обяви поредна дарителска кампания за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на поетесата, както и Национален конкурс за рисунка „В света на Дора Габе” по произведения на Дора Габе с краен срок 15-ти октомври 2108 г.

С цел съхраняване и популяризиране на книжовното богатство на Добруджа, библиотеката е в процес на дигитализация на библиотечна колекция „В света на Дора Габе”. От 2012 г. фотографии от колекцията са включени в Европейската дигитална библиотека Europeana.

По повод 130-годишнината от рождението на поетесата, от 3 септември 2018 г. посетителите на  сайта на библиотеката http://www.libdobrich.bg/  ще имат неограничен достъп до дигитална колекция „В света на Дора Габе”. В нея са включени пълнотекстово 16 книги – от поетесата, както и нейни преводи на произведения на други автори. Всички те са издадени между 1908 и 1947 година.

От 10 до 28 септември 2018 г. библиотеката организира  изложбата „Родена в Добруджа”, с която отбелязва годишнината от рождението на Дора Габе и 78 години от Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България. Посетителите ще могат да разгледат и фотодокументалната изложба, разкриваща житейския и творчески път на видната добруджанка.

На 5 октомври 2018 г. от 17.00 ч. в библиотеката, Катя Зографова представя „Многоликата Дора Габе. Верската, етническата и националната идентичност на поетесата”.

Сподели публикацията