Slide
Slide

От 28 август до 31 август 2018 г., Областен информационен център – Добрич ще вземе участие в XXVI-то Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир гр. Добрич. Официалното откриване е предвидено за 28 август 2018 г. от 10:00 ч. Както всяка година, изложението ще бъде разположено на територията на Спортен комплекс „Простор“.

Целта на изнесената приемна и мобилният щанд е популяризиране дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на информация и консултация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони и другите оперативни програми предоставят за потенциалните бенефициенти.

На 29 август от 13:00, с презентация на процедурите по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, екипът на центъра, че се включи в двудневният фестивал „Даровете на природата“ по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Фестивалът, който се провежда в рамките на панаира ще продължи два дни, и ще събере на едно място производители на био продукти от Добричкия регион и област Констанца.

В рамките на четирите дена от изложението, експертите от центъра Добрич ще отговарят на запитвания от страна на посетителите на изложението и ще предоставят информационни и рекламни материали.

 

Сподели публикацията