Slide
Slide

Години наред гражданите на Община Тервел очакват тази новина.Пътят, който свързва град Тервел със село Честименско е участък от Републикански път III-207 – третокласен път, преминаващ по територията на области Варна, Шумен, Добрич и Силистра. За жителите на град Тервел и околните села този път е единственият подход към с.Честименско и към съседната Община Алфатар в Област Силистра.От няколко години участъкът от път III-207 е най-увреденият натоварен с движение пътен участък на територията на Община Тервел.По него ежедневно преминават множество тежкотоварни и леки автомобили.Пътят се ползва и за превоз на ученици и учители до образователните звена в гр.Тервел.
През тази година се проведоха работни срещи на Председателя на Общински съвет Тервел инж.Симеон Симеонов и Кмета на Община Тервел инж.Живко Георгиев с Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков.Обсъждани бяха възможностите да се направи ремонт на пътя, за да се осигурят условия за безопасно пътуване по него. Министър Нанков пое ангажимент да търси резерви в бюджета на пътната агенция, за да бъде финансиран належащият ремонт.
Към днешна дата вече се изготвя технологичният проект за ремонта на трасето от бензиностанцията на Петрол в началото на града, през околовръстния път, през с.Честименско и до граница с Област Силистра. Приблизителната дължина на участъка е 14 км.
Общинското ръководство изразява благодарност на Министър Нанков за проявеното разбиране към проблемите на жителите на Община Тервел.

Сподели публикацията