Slide
Slide

Правителството упълномощи заместник-министърa на туризма Любен Кънчев да проведе преговори и да подпише меморандума за разбирателство между ресорните министерства на България и на Индия за сътрудничество в областта на туризма.

Документът отразява готовността на двете страни да създадат най-благоприятни условия за сътрудничество в областта на туризма. България и Индия ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус и върху възможностите за привличане на туристи от трети страни, включително от далечни пазари.

Двете държави ще си партнират в подготовката и провеждането на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промотират общи туристически продукти и ще си сътрудничат за откриване на национални туристически информационни центрове.

Споразумението предвижда България и Индия да си съдействат също за развитието на туристическата си инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и други документи и информационни материали.

Сподели публикацията