Slide
Slide

Училищата и детските заведения в Добрич ще отворят врати за своите ученици и малки палавници с обновени сгради и учебни стаи. 640 първокласници ще прекрачат училищния праг на 17 септември. Всички те ще получат подарък от кмета – 2 учебни тетрадки и моливи. По традиция началото на учебната година ще започне с издигане на националния флаг и химна на България. Кметът Йордан Йорданов ще гостува на церемонията в ОУ „Христо Ботев“ от 09.00 ч.

През учебната 2018/2019 в общинските училища ще се обучават 7768 ученици в 345 паралелки. В детските градини се възпитават, обучават и социализират над 2150 деца. За първи път над 487 деца на 3 годишна възраст  в първа група, ще прекрачат прага на детските градини. За 1103 деца от подготвителните групи в детските градини са осигурени  комплекти от познавателни книжки на обща стойност 34654,80лв.

Община Добрич осигури средства за ремонти в детските градини за качествена среда за възпитание на малките добричлии. Във всички детски градини е извършено основно почистване на всички помещения; изкърпване, измазване и шпакловка на нарушени участъци по стени и тавани; освежаване /боядисване/ с латекс на коридори, занимални, спални, гардеробни, кухненски блокове и складови помещения, медицински кабинет, административни помещения, санитарни помещения. Боядисани са мебели, дървени врати и дограма, уреди за игра в двора, огради в ДГ 7 и ДГ 32/ и перила на тераси. В ДГ 23 на ул. „Богдан” и в ДГ 24 са извършени ремонти и на отоплителните инсталации: промиване на котел, подмяна на радиатори и отстраняване на теч – смяна на разширителен съд на котела. В ДГ 17 се извършват ремонтни дейности по северната фасада, както и по бордовете на челата на терасите. В ДГ 20 е ремонтирана /частично изкърпена, измазана шпаклована и боядисана/ цялата фасада на сградата. В ДГ 24 приключва ремонтът на котела и хидроизолацията на покрива на средния корпус.  В 32 ДГ в кв. “Балик” – старата дървена дограма е подменена с ПВЦ и са извършени частични ремонти на покрив и фасада. В  ДГ 32 в кв. “Строител” е включена в проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Училищата в Добрич са освежени и ще осигурят добри условия за обучение и развитие. ОУ „Христо Ботев“, ПМГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Гео Милев“ са включени в проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. В ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ – приключва модернизирането и ремонтирането на базата, които се извършват по проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”. Във всички училища е извършено основно почистване на всички помещения и освежаване /боядисване/ с латекс на фоайета, коридори и частично на класни стаи и физкултурни салони.

Частични ремонти на покриви са извършени в ОУ “Н. Й. Вапцаров”, СУ “Д. Талев”, СУ “Кл. Охридски”/покрив на физ. салон/, СУ “Л. Каравелов”/покрив на административна сграда/ и ПГАС /покрив на физ. салон/. Частичен ремонт на фасади е извършен в ОУ “Хан Аспарух”, ОУ “Хр. Смирненски” /малък корпус – продължава/ и СУ “П. Р. Славейков”. Изградени и оборудвани са и нови класни стаи в ОУ “Хан Аспарух” и СУ “Д. Талев” – кабинет по обществени науки. В процес на изграждане са 2 спортни игрища – за волейбол и футбол, в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”; Изграден е кът за четене и е обогатена южната градина в СУ “Д. Талев”. Ремонтирана е северната част на оградата на СУ “П. Р. Славейков”. В процес на ремонт е учебният полигон на ПГАС.

Община Добрич благодари на ръководствата на учебните заведения и на родителите за положените усилия и труд в името на децата на Добрич!

Сподели публикацията