Slide
Slide

По силата на приетото на Общото събрание решение „Албена Холдинг“ АД (старо наименование „Албена 2000“ АД) уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидент за 2017 година, считано от 03.09.2018 година.

Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, в периода 03.09.2018 година – 03.09.2023 година.
Акционерите получават приспадащия им се дивидент за 2017 година, намален с формираните за това публични задължения.

Във всички случай, изплащането на дивидент става след представяне на документ за самоличност.

Последвайте ни във фейсбук BGtourism.BG

Сподели публикацията