Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките е 1 247 700, или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление – с 4.1%, се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.

През май 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.8% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.1% от нощувките на чужди и 28.6% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.1 и 30.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава със 7.2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 527 400, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 16.6%, така и при българските – с 2.6%. Нощувалите български граждани са 340.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 186.6 хил., със средно по 3.0 нощувки, като 76.4% от тях са пребивавали в хотели с 4 и 5 звезди.

 

Общата заетост на леглата е 19.2%, като намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с май 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 21.0%, следват тези с 3 звезди – 19.5%, и с 1 и 2 звезди – 15.3%.

 

Приходите от нощувки достигат 87.7 млн. лв., или с 16.0% повече в сравнение с май 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани – с 20.2%, така и от чужди граждани – с 11.9%.

През май 2023 г. в страната са функционирали 2 491 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 101.5 хил. стаи и 223.6 хил. легла в тях. В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.0%, а броят на леглата в тях – със 7.9%.

Сподели публикацията