Туристи във Варна
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675 хиляди (таблица 1), или с 14.3% над регистрираните през април 2022 година, съобщиха днес от Националния статистически институт. В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 30.5% и други – с 19.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 12.3%.

През април 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 183.7 хил., Гърция – 143.9 хил., Румъния – 51.3 хил., Сърбия – 49.7 хил., Германия – 33.9 хил., Република Северна Македония – 33.5 хил., Италия – 29.4 хил., Франция – 21.0 хил., Австрия – 20.9 хил., Испания – 18.9 хиляди (фиг. 2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 33.0%, и със служебна цел – 20.7%. 

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784.4 хил. (табл. 2 от приложението), или с 21.4% повече в сравнение с април 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.7% (287.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. 

 От общия брой чужди граждани, посетили България през април 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 50.3% и достига 394.9 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 41.4% и Гърция – 26.1%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 315.5 хил., или 40.2% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 150.8 хил., или 47.8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 163.5 хил., Турция – 150.8 хил., Гърция – 103.2 хил., Украйна – 60.1 хил., Сърбия – 46.5 хил., Германия – 36.9 хил., Република Северна Македония – 32.3 хил., Полша – 16.3 хил., Обединено Кралство – 15.1 хил., Италия – 13.6 хиляди (фиг. 5).

През април 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 52.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 33.6%, и със служебна цел – 13.7%.

 

Сподели публикацията