Министерство на туризма/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

Работи се по удължаване на програмата до края на 2023 година

София. Във връзка със зачестили въпроси относно Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България, министерство на туризма напомня:

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица с предоставена временна закрила, за които е изпълнено всяко едно от следните условия:

  • към 31.10.2022 г. са се ползвали от Програмата и към същата дата са били настанени в категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване;
  • в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. са продължили да се ползват от Програмата и за същия период са били настанени в същото категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31.10.2022 г., тоест, не са се премествали;
  • през периода от 16 ноември 2022 г. до 24 февруари 2023 г. продължават да са в същото място за настаняване, в което са били настанени към 31.10.2022 г. или са били преместени по изключение в друго категоризирано или регистрирано място за настаняване с решение по инициатива и преценка на Националния оперативен щаб към Министерския съвет (НОЩ). Условията и редът за това се определят от НОЩ.
  • в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – важи само за новонастанени лица с предоставена временна закрила при условията на плана за действие при временна закрила в Република България, настанени по изключение с решение на НОЩ, което се извършва с цел събиране на членовете на едно семейство по смисъла на Директива 2001/55/EO на Съвета от 20 юли 2001 година и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година или за постигане на друга легитимна цел.

Министерството на туризма изплати сумите по Втората хуманитарна програма за лица с временна закрила от Украйна

Министерство на туризма напомня на хотелиерите няколко важни обстоятелства, които не трябва да забравят, за да бъдат изрядни в документацията, необходима за получаване на помощите:

  • Не може да се приемат в места за настаняване и подслон новопристигнали лица от Украйна, които искат да се възползват от Програмата, без решение и разрешение от НОЩ.
  • Задължително е данните на лицата с временна закрила по Програмата да се въвеждат в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Това трябва да става не по-късно от 24 часа след тяхното настаняване или напускане.
  • Относно издадената от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“ – при преиздаването ѝ от ДАБ новият номер задължително се въвежда в ЕСТИ, на мястото на номера на предходната карта.

Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България ще бъде удължена след изтичането й в края на юни. Работи се по продължаването й до края на 2023 г., като за измененията, правилата и реда на действието ѝ ще бъде предоставена своевременно информация след решение на Министерския съвет.

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA