Министерство на туризма/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. В първия месец на мандата си служебният министър на туризма Евтим Милошев подписа 27 удостоверения с определени вид и категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

Подписаните документи са за настъпили промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в Националния туристически регистър.

С този акт настъпилите променени обстоятелства следва да се отразят в удостоверенията за определена категория на туристическите обекти и да се издадат нови актуализирани удостоверения.

Сподели публикацията