София. Как да привлечем младите хора към туристическия бизнес? Отговор на този въпрос търсиха днес експерти по време на Втора кръгла маса със средните училища и бизнес партньори на тема “Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища”, организирана от катедра “Икономика на туризма” в УНСС.

Целта на форума бе стимулиране на средношколцитеприсъстващи на мероприятието, да продължат обучението си в туризма, както и професионалната си реализация в бизнеса като атрактивен отрасъл.

Проф. Мариана Янева, ръководител катедра, представи привлекателността на работата в туризма, като даде думата на партньорите от бизнеса да провокират вниманието на учениците с атрактивността на различните подсектори в туризма.

Представителите на бизнеса откроиха конкурентни си предимства като:

възможности за кариерно израстване в големи международни и български хотелски вериги, осигуряващи 5 звездни стандарти за работа и туризъм;

възможности за многобройни пътувания до екзотични дестинации като организатори и представители на туроператор по време на изходящи програми,  и шанс за създаване на собствена туристическа агенция;

– възможности за работа в малки планински фамилни хотели, ако предпочитат тишината и уюта на живот и работа, както и онагледяване на модел за създаване на собствен семеен хотел.

Директори и преподаватели от средни специализирани туристически училища също споделиха предизвикателствата за обучение и реализация.

Младите участници в кръглата маса задаваха въпроси и показаха вижданията си какво очакват от реализацията си в туризма.

Преподавателите от катедрата-организатор, представиха пред участниците как те адаптират обучението си към съвременните изискванията на младото поколение за дигитално учебно съдържание с нов сайт Онлайн библиотека със собствена туристическа литература, създаден със средства по проект на ФНИ, собствен YouTube канал с множество учебни видеа на преподавателите и гост лектори от бизнеса.

Бяха представени високите резултати на катедрата по повод реализацията на студентите, както и високите позиции, които заемат, като това бе доказано от участниците от бизнеса, повечето от които завършили туризъм в модерен университет като УНСС, открояващ се с традиции, иновативни и високи обществени позиции на преподавателите в него.

Проф. Янева открои, че в историята на катедрата има двама председатели на Комитета по туризъм и един Министър на отбраната, както и че нейни членове са и практици от бизнеса.

Проф. Матилда Александрова, зам. ректор по учебната дейност откри събитието като акцентира, че в политиката на УНСС съществено място заемат подобен тип формати, стимулиращи интеграцията между средното, висшето образование и бизнеса.

В края на форума, становище по актуални въпроси изложи и докторант Ангел Стойков – председател на Студентския съвет към УНСС. Той отбеляза, че е присъствал на много подобни инициативи, но подобен успешен формат за интеграция между всички заинтересовани страни не се е провеждал. Също така открои предимствата на УНСС с модерна база на студентските общежития, като един от стимулите при избор на университет.

Всички преподаватели от катедрата (проф. д-р Мариана Янева, проф. д.н. Таня Парушева, проф. д-р Еленита Великова, доц. д-р Ася Панджерова, доц д-р Николай Цонев, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, гл. ас. д-р Никола Гайдаров, ас. д-р Ралица Георгиева и хон.ас. д-р Стилияна Басмаджиева) изразиха свои мнения и становища относно предизвикателствата и възможностите пред обучението и реализацията на кадрите в туризма. Те представиха и конкурентните страни на обучението по туризъм в УНСС.

В събитието взеха участие:

Адриана Ангелова – директор „Бизнес развитие” в Sofia Hotels Management, НИКМИ АД(Grand Hotel Millennium Sofia и Grand Hotel Sofia Kings’ Valley Medical & Spa Hotel)
Кирил Радоев – екзекютив  мениджър, хотелInterContinentalSofia
Недялка Андреева – Ейч Ар мениджър, хотел InterContinentalSofia
Десислава Иванова – Гест рилейшън мениджър, хотел Crowne Plaza Sofia, IHG Hotel
Борис Карагеоргиев – собственик и мениджър, ТА „Мистрал Травел & Ивент” ООД
Хюлия Хюсеин – мениджър, ТА „Емералд Травел”
Тихомир Драганов – собственик и управител на семеен хотел „Перфект”, Етрополе
Д-р Бистра Таракова – Директор на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”, град Петрич с колеги и ученици
Мария Георгиева – Директор на Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев”, град Гоце Делчев, с д-р Виолета Башова и ученици
Радослав Стоянов – Директор на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, град Габрово
Росен Ралчев, преподавател от Испанската гимназия „Мигел де Сервантес”, София

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA