Slide
Slide
Добрич. С пълно мнозинство Общинският съвет на Добрич прие бюджета на Общината за 2019 година. От присъстващите 31 общински съветници 31 гласуваха „за”, „въздържал се” и „против” нямаше.

Бюджетът на Община Добрич за 2019 година е 66 302 837 лева. Приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 41 437 013 лева, а за местните дейности – 24 865 824 лева.

При представянето на бюджета финансовият зам.-кмет Елка Димова съобщи, че завишението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо 2018 година, определена въз основа на приети от Министерски съвет стандарти за финансиране, за Община Добрич е в размер на 5 732 740 лева. От тях 207 900 лева са за Общинска администрация, 4 677 396 лева – за Образование, 260 926 лева – за Здравеопазване, 425 426 лева – за Социални грижи и 140 426 лева – за Култура.

Осигурен е ръст на субсидиите  за местни дейности спрямо 2018 година: обща изравнителна субсидия – увеличение с 501 900 лева, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  – увеличение със 4 000 лева, целева субсидия за капиталови разходи – увеличение с 39 300 лева.

Гласувани бяха няколко допълнения, приети на заседание на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“, предложени от председателя й Атанас Атанасов. 15 000 лева се отпускат за автобусни спирки, още 20 000 лева – за поевтиняване на картите за градски транспорт на пенсионери и хора с увреждания и така общата сума за тази дейност става 170 000 лева, както и 20 000 лева за контейнери за смет.
По време на дебатите бе дискутирано в бюджета на Община Добрич да бъдат включени 60 000 лева, които да бъдат отпуснати на Многопрофилната болница за активно лечение за закупуването на апаратура. Общинският съветник от Реформаторски блок Михаел Игнатов съобщи, че такова решение би било нецелесъобразно, тъй като общините имат забрана да финансират търговски дружества. Колегата му Герган Германов изрази становище, че с предоставянето на средства на болницата Община Добрич трябва да направи заявка за увеличаването на капитала си в дружеството.

Това е нашата болница и трябва да направим всичко възможно да я запазим, заяви общинският съветник от БСП Мая Димитрова. Тя предложи да се осъществи кореспонденция между принципала на МБАЛ – държавата, и общините от областта, с която да се поиска средствата, които те отделят за болницата, да са за сметка на увеличаване на капиталите им. Предложението бе прието от зам.-кмета Елка Димова, която заяви, че ще бъдат направени първите стъпки.
Дискусия предизвика предложението за бъдещия фонд „Стимулиране на родители с висше образование” в бюджета да бъдат заложени 30 000 лева. Решено бе след изработване на правилник за дейността на фонда сумата да бъде определена с актуализиране на бюджета на Общината.
Общинските съветници обсъдиха писмо от спортните кубове в Добрич, внесено от председателя на ПК „Спорт и младежки дейности” Младен Матеев, с което се искат 200 000 лева повече за спорт през 2019 година. Зам.-кметът Елка Димова заяви, че не подкрепя искането, тъй като ако бъдат отпуснати 200 000 лева от резерва, който  е 380 000 лева, той много сериозно ще се изчерпи. Искането не бе прието. Източник ДобричОнлайн

  • Харесай страницата на BGtourism.BG и във фейсбук ТУК, за да научавате по-бързо новините ни!
  • Изпращайте снимки и информация на office@bgtourism.bg по всяко време!
Сподели публикацията