Slide
Slide

София. Близо 350 хиляди посещения на българи в Южните ни съседки са регистрирани през май, отчетоха днес от Националния статистически институт. 190 500 български граждани са пътували до Гърция, а Турция е била посетена от 157 хиляди нащенци.   на български граждани са регистрирани През май 2019 г. Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2019 г. са 762.1 хил., или с 4.6% над регистрираните през май 2018 година.

През май 2019 г. посещенията на чужденци в България са 946.7 хил. или с 0.9 % повече в сравнение с май 2018 година. Най-много посещения в България през май 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 264.0 хил., Гърция – 103.6 хил., Турция – 99.0 хил., Германия – 68.5 хил., Сърбия – 55.3 хил., Република Северна Македония – 43.0 хил., Обединеното кралство – 33.0 хил., Украйна – 32.2 хил., Рускатафедерация – 28.3 хил., Полша – 22.0 хил.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.7%, или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 14.1%, Австрия – с 6.7%, Гърция – с 2.9%, Полша – с 0.7%, Румъния – с 0.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Италия – със 17.2%, Германия – с 0. 5%, Франция – с 0.5%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличаватс 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 29.8%.

Сподели публикацията