Снимки Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Значително увеличение на оборота в сектор „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ отчитат от Националния статистически институт за първото тримесечие на 2022 г. Данните са спрямо първото тримесечие на 2021 г., а увеличението в сектора достига до 104,9%

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 9.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 6.1%.

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 202
2 ГОДИНА – ТУК

Сподели публикацията