Slide
Slide

Варна. Община Варна ще отпуска до 5000 лв. на етажните собствености за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства. Това предвижда проектонаредба, която предстои да бъде гласувана от Общинския съвет. Инициатор е кметът Иван Портних, а мотивите са постъпили искания от физически и юридически лица за поддържане от тяхна страна на зелени площи, обясниха от администрацията пред kmeta.bg.

Целта на наредбата е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превенция на посегателствата върху общинско имущество.

Предложените проекти трябва да включват възстановяване, ремонт и обновяване на озеленени общински площи, алейна мрежа или градско парково обзавеждане. Финансирането ще се одобрява ежегодно от Общинския съвет, а координацията, контролът и отчетността по цялата дейност по изпълнение на наредбата ще извършват районните кметове.

Право на кандидатстване с едно проектно предложение ще има всяка етажна собственост, регистрирана по реда на чл. 44 от ЗУЕС на територията на община Варна. Няма да се финансират проекти, разработени от етажни собствености, които са подпомагани за същия проект или не са изпълнили условията при предходно финансиране. Очаква се да бъдат отпускани средства за закупуване и доставка на заложените в предложенията стоки и материали, след одобряване и сключване на договор.

Желаещите да получат финансиране трябва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване в присъствието на представител на районната администрация, определен от кмета на района, който трябва да е уведомен 5 дни преди насрочената дата. Проектните предложения се регистрират не по-късно от 30 септември на календарната година. Информация и сроковете за кандидатстване пред районните кметове ще бъдат публикувани в сайтовете на общината и на районните администрации.

Сподели публикацията