Slide
Slide

София. Ниската квалификация на кадрите в сектор туризъм вече е основен проблем за конкурентоспособността на туризма не само в България, но и в региона. Само в Сърбия без работа през 2020 г. в туризма са останали над 50 000 души по данни на Конфедерацията на синдикатите в страната. Според проучване на Европейския център за надпрофесионално обучение най-сериозна подкрепа секторът търси в три области: обслужването на клиенти, английски език и комуникационните умения.

Нова година във Фламинго Гранд в Албена

“През последните години се наблюдава устойчива негативна тенденция на намаляване на учениците в професионалните гимназии, което се дължи основно на нагласите на учениците и техните родители към професионалното образование”, каза Малинка Маринова, председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. “Ето защо е важно да създадем условия за промотиране на туристическите професии като добър и перспективен образователен избор и да повишим  не само квалификацията на преподавателите, но и уменията на учениците, които се подготвят за бъдещата си кариера в туризма.”, добавя тя.

Именно съвременният подход към туристите, висококачественото обслужване и подобряването на нивото на владеене на английски език са сред целите на новия и одобрен за финансиране по програма “Еразъм+” от Центъра  за развитие на човешките ресурси към Европейската комисия трансграничен проект. Уникалната по рода си инициатива PROTourism ще се изпълнява от организации от България, Хърватска, Словения и Сърбия и цели да повиши качеството на преподавания във всички страни учебен материал с фокус туризъм.

Нова година в Маритим Парадайз блу в Албена

От българска страна проектът се ръководи от издателство Клет България с подкрепата на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. В Хърватска и Сърбия дейностите ще се изпълняват от местните дружества на германския образователен лидер Klett, а в Словения партньор е училище по туризъм от град Целе.

“Обучение през целия живот е концепция, върху която ние като издатели активно работим от години. Горди сме, че проектът ни за повишаване на квалификацията на един толкова важен за българската икономика сектор е одобрен и че успяхме да намерим подкрепа за нашите усилия в тази посока и отвъд границите на България. Вярваме, че с PROTourism ще успеем да подпомогнем бранша с подготовката на обучени и готови за всички предизвикателства кадри”, каза Владимир Колев, управител на издателство Клет, част от германската група Klett.

За подкрепа на туристическия сектор ще бъдат създадени педагогически материали и учебни материали, които подкрепят учениците за реалната работна среда. Всички материали ще бъдат дигитализирани и чрез иновативната платформа iZZI, разработена от Клет България. Материалите ще повишат професионалните и дигитални умения на преподавателите по английски, което ще доведе до подобрени знания и умения и на самите ученици по туризъм. Проектът предвижда и специален фокус върху модерни подходи за обслужване на клиенти и комуникационни умения, където секторът изпитва остра нужда.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията