НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август
НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките в България през август 2023 г. е 6 329 600, съобщиха днес от Националния статистически институт. Това е с 2.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение – с 6.8%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В тези с 4 и 5 звезди са реализирани 74.9% от общия брой нощувки на чужди и 39.3% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 18.1% от нощувките на чужди и 24.9% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.0 и 35.8%.

НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 3.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 1 540 500, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 5.9%, така и при българските – с 1.5%. Нощувалите български граждани са 705.9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 834.6 хил., със средно по 4.8 нощувки, като 73.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август

Общата заетост на леглата е 61.0%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 78.8%, следват тези с 3 звезди – 53.8%, и с 1 и 2 звезди – 37.4%.

НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август

Приходите от нощувки достигат 522.6 млн. лв., или с 15.8% повече спрямо същия месец на предходната година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани – с 16.3%, така и от български – с 14.6%.

НСИ: Над 1,5 милиона туристи са реализирали 6,3 милиона нощувки в България през август

През август 2023 г. в страната са функционирали 3 703 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 148.3 хил. стаи и 338.1 хил. легла в тях. В сравнение с август 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 2.2%, а броят на леглата в тях – с 1.9%.

Сподели публикацията