По повод различни тълкувания, направени от представители на туристически организации във връзка с текстове и определения в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, Министерството на туризма прави следните уточнения:  

Посещението при роднини, близки и приятели не е туристическа дейност. Какво е туристическа дейност е разписано в чл. 3 от Закона за туризма- такива са туроператорската, туристическата агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство.

Посещението с цел гостуване на близки, роднини или приятели би определило като турист само човек, който е отседнал в място за настаняване- хотел, мотел, пансион, туристическо селище и т. н. Ако нощува в дома на роднините си и този дом не е регистриран като хотел, мотел и т. н., неговата визита не изисква и не предполага никакви финансови ангажименти като данъци, такси и нужда да се регистрира като турист.

Определението за „туристическо посещение“, включено в предложенията за промени в Закона за туризма се прави основно със статистически цели и за да се уеднакви с определенията, изисквани от Световната организация по туризъм. То е свързано с определението „турист“, съгласно разпоредбите на Закона за туризма, чийто престой е най-малко 24 часа и е отседнал в място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Като туристически по смисъла на проекта за ЗИД на Закона за туризма се определят още посещенията, които са част от вътрешния входящ или изходящ туризъм и чиято цел е ваканция, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

На практика няма съдържателна промяна с действащия Закон за туризма, където определението на понятието „турист“ включва идентични цели на туристическите посещения.

В проектозакона определенията са детайлизирани в  съответствие с  международните стандарти.

 

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA