София. След броени дни предстои Шестият годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който ще се проведе за първи път в София на 27септември 2019г. в хотел „Интерконтинентал”, домакин на престижното събитие в столицата. Партньори на форума са Министерство на туризма и Столична община. По традиция форумът се организира с международно участиена Световния ден на туризма –27-ми септември и ще привлече много български и чуждестранни гости в София.Сред официалните гости на конгреса ще бъдат Министърът на туризма –Николина Ангелкова, Министъра на здравеопазването –КирилАнаниев, заместник-кметът на Столична община –Тодор Чобанов, Главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)–д-р Митко Василев и др. Очаквани и от участниците, и от медиите чуждестранни ВИП гости са: Президентът на Европейската СПА асоциация (ESPA) –Тиери Дюбоа (Франция); Главният секретар на ESPA –Чила Мезоси (Унгария); Първият вицепрезидент на ESPA –ГунлаугурЙонсон (Исландия); съоснователятна платформата HTIза подпомагане и популяризане на здравен туризъм – Лейла Крестич (Хърватия), иноваторът Лучио Питичио (Италия), арх. Силвия Джанини (Италия) и др. Темата на Шестия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм е:„Дестинация за здравен туризъм – в четири сезона (успешният балнеотуристически продукт –предпоставка за развиване на устойчив здравен туризъм)”.Провеждането на конгреса на БСБСПА в София е признание за потенциала на градаСофия като дестинация за здравен туризъм в четири сезона с изключително бъдеще. Управителният съвет на съюза подчертава целите, които си поставяс предстоящия конгрес в екип с отговорните ресорни министерства, общини и подкрепата на Европейската СПА асоциация(ESPA):да очертаехоризонт за следващите 10 години в устойчивоторазвитие на медикъл СПА, СПА и уелнес туризма на България, част от здравния туризъм.Провеждането на конгреса за първи път в София е пример за активното ѝ участие с нови инвестиции в развитието на устойчив здравен туризъм. Столицата привлича все повече чуждестранни туристи с над 8000 години история, с магията си на своеобразен музей на открито със запазените на много места останки от древните цивилизации.Космополитен град наразлични народности и култури, той допълва развитието си с динамика и съвременно развитие, като иновативен и творчески град на възможностите, с все по-активно участие на гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство.Софияе една от водещите туристически дестинации в страната, и една от бързо утвърждаващите се на световната туристическа карта европейски дестинации. И през 2017 г. е отчетенустойчив ръст на туристическата индустрия в София. Увеличението на броя туристи е с 13 %, а на реализираните от тях нощувки -с 15 %. В София поданни на ОП „Туризъм” са функционирали 553 места за настаняване, от които 462 категоризирани от кмета на СО и 91 категоризирани от Министерство на туризма (2017 г.). Функциониращите места за настаняване на територията на София разполагат с 9 346 стаи и 17 314 легла, в петзвездни хотели -с над 1300 стаи, в четиризвездни хотели –с над 2 700 стаи в тризвездни –с над 2199 стаи.В местата за настаняване категория 4 и 5 звезди на територията на града са съсредоточени 41 % от легловата база в столицата.

Иво Маринов, Директор на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община: София има шанс да се превърне в най-големия хидротермален център на Европа. В подземното пространство на София се съхраняват осем типатермални води, различни по химичен състав, температура и лечебни качества, с широк диапазон на минерализация. София е единствената европейска столица с подобно природно богатство.С общия устройствен план на Столичната община са резервирани терени за около 35 хидротермални центъра от различни функционални типове и категории.Перспективите за използване на минералните води в Столична община са представени в „Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община“ и „Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община“ (приети с Решение No 561 на Столичния общински съвет от 14.09.2017 г.). Програмата включва както краткосрочни (част от тях са изпълнени в периода 2014 –2015 г.), така и дългосрочни дейности. Конкретното ѝ прилагане е отразено в Специфична цел 3.3.1„Използване на капацитета на минералните води и лечебния микроклимат за развитие на лечебени СПА туризъм”. Нейната основна цел е използване на минералните води като фактор за устойчивото развитие на града и прилагане на зелените политики на Столична община за подобряване качеството на живот на гражданите и гостите на София, за превръщане на София в европейски балнеоложки център чрез възраждане, утвърждаване и модерно развитие на античната хидротермална култура и традиция.

Живко Иванов –Директор „Управление на активи”, Галакси Инвестмънт Груп: София възниква като град поради стратегическото си местоположение и лековите минерални извори. По времето на Римската империя водните ресурси на града се използват активно за лечение и профилактика. Това знание се пренася през вековете до наши дни и част от нашия ангажимент като общество е да развием ползването на този лековит ресурс за гражданите на града и неговите гости.Нашата красива столица има огромен потенциал да привлича висок клас туристи –чрез своята балнеология и културно-исторически забележителности, които да допълнят съществуващия корпоративен сегмент.Изворите в централна градска част, Банкя, Горна Баня и Овча Купел –четирибалнеологични центъра на толкова малка
територия –това е огромно природно богатство, с което градът разполага, но за момента не използва активно.Провеждането нагодишния конгрес на БСБСПА в София е своеобразен рестарт на темата за балнеология в София. Конгресът ще привлече водещи европейскии български професионалисти в сферата на СПА индустрията, ще даде възможност на хотелиерите от града да сверят своите виждания и знания спрямо най-добрите европейски практики, ще даде поле за размисъл относно потенциала за инвестиции в балнеологични и СПА обекти в района на столицата. 24 септември