Варна, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

Варна. Общият брой на нощувките в област Варна във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2021 г., е 32.3 хил., или със 100.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, съобщиха днес от Териториално статистическо бюро – Североизток, към НСИ. Българските граждани са реализирали 21.0 хил. нощувки, а чужденците 11.3 хиляди.

През декември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.2% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.9% от нощувките на български граждани и 11.7% на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 26.9 и 10.6%.

През декември 2021 г. наймного нощувки са реализирали гостите от Израел, Германия, Румъния и Русия.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през декември 2021 г. се увеличава със 129.9% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 16.4 хиляди. От всички пренощували лица 78.0% са българи, като 41.6% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3.6 хил., като найвисок e делът на гостите от Израел 22.5%, след тях се нареждат тези от Румъния 13.7%, от Германия 13.4% и от Русия 8.6%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 75.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.2.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2021 г. е 11.9%, като тя е найвисока в хотелите с 4 и 5 звезди 14.3%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 4.0 процентни пункта, като найголямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди с 4.8 процентни пункта.
Приходите от нощувки през декември 2021 г. в област Варна достигат 1.9 млн. лв., като 1.2 млн. лв. са от български граждани.

Сподели публикацията