Младежи от Каварна учат румънски, за да работят в туризма
Младежи от Каварна учат румънски, за да работят в туризма
Slide
Slide
Slide
Slide

Каварна. Проект ” Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектор туризъм” приключи своята дейност. Той бе изпълнен по Програма “ИНТЕРЕЕГ Румъния – България”, започнал на 27 април 2017 година. Водещ бенифециент по Проекта бе община Каварна, а нейни партньори – Университет “Овидиус” в Констанца и ” Асоциация партньори 2000″ от Каралаш.

Организирана бе кампания за мотивиране на младежи до 29 години, заинтересовани от кариера в сектор “Туризъм”, съобщи радио Варна. Те преминаха през информационни и мотивационни обучения, в които се включиха 281 участници от двете страни. 80 младежи получиха сертификати за професионална квалификация, с които давамогат да започнат работа в туристическия бранш.

За участниците от Каварна и Калараш имаше курсове по български и румънски езици. Готов е и виртуалният център за правни и бизнес консултации. По проекта, който включи над 400 млади хора,  бяха организирани и четири трудови борси. Одобреният бюджет бе в размер на 336 999,23 евро, от които 85% са предоставени от Европейският фонд за регионално развитие в рамките на 286 449,23 евро, 13% са от национално съфинансиране и 2% собствено участие на партньорите.

Сподели публикацията