София/Брюксел. Европейският парламент прие предложението за удостоверение, което утвърждава правото на свободно движение в Европа по време на пандемията.

Евродепутатите смятат, че то трябва да се нарича „удостоверение на ЕС за COVID-19“ вместо цифровото зелено удостоверение, както бе предложено от Комисията. То следва да бъде в сила за 12 месеца, но не за по-дълъг период, съобщи за БНТ.

Министерство на туризма стартира рекламна кампания под надслов „Безопасно Лято 2021“

Документът, който може да бъде в цифров или хартиен формат, свидетелства, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е възстановило от инфекцията. Въпреки това удостоверенията на ЕС за COVID-19 няма да служат като документ за пътуване, нито ще се превърнат в предварително условие за упражняване на правото на свободно движение, казват евродепутатите.

Абакс пуска чартър до най-красивите места в Албания, посланикът приветства туроператора за инициативата

Според Парламента притежателите на удостоверението на ЕС за COVID-19 не следва да подлежат на допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация или тестване. Членовете на ЕП подчертават също така, че за да се избегне дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, и поради икономически причини, държавите от Европейския съюз следва да „гарантират универсално, достъпно, навременно и безплатно тестване“.

От 1 май по три начина ще се влиза в България

Парламентът иска да гарантира, че удостоверението на ЕС работи успоредно с всяка инициатива, създадена от държавите членки, която следва също така да спазва същата обща правна рамка.

Държавите членки трябва да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, на лица, инокулирани с ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (понастоящем „Пфайзер Байонтек“, „Модерна“, „Астра Зенека“ и „Янсен“), заявяват евродепутатите. Държавите членки ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, за ваксини, включени в списъците на Световната здравна организация за спешна употреба.

Удостоверенията ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране, както и автентичността на електронните печати в документа. Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите държави членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС.

Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен, така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

И накрая евродепутатите подчертават, че ваксините срещу COVID-19 трябва да се произвеждат в голям мащаб, да са на приемливи цени и да се разпределят в целия свят. Те изразяват и загриженост относно сериозните проблеми, причинени от компаниите, които не спазват графиците за производство и доставка.