Снимка Руслан Йорданов

София. Всяка държавна политика трябва да включва компонент „туризъм“. Без интегриран подход няма да можем да се справим, защото туризъм не може да се реализира без инфраструктура, транспортни връзки, свързаност и подготовката на кадри. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на дискусия за кадрите в туризма, организирана от Обединение „Бъдеще за туризма“ в рамките на втория заключителен ден на изложението „Ваканция и СПА експо“ в Интер експо център – София, съобщи БТА.

Тя посочи, че по Плана за възстановяване и устойчивост, по новите оперативни програми е важно да бъдат поставени проблемите на туризма и на кадрите, за да могат да влязат като компонент в повече програми, които се финансират от ЕС.

Има тенденция за намаление на броя на обучаващите се в специалностите, свързани с туризма, в колежите и висшите училища. Тази специалност не е от приоритетните и тези с преференциални условия в държавата, както и някои други професионални направления, от които бяха съкратени бройки, допълни Модева.

Заместник-министърът посочи като добра възможност при обучението по туристическите специалности да се ползва формулата на студентските практики по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, при които студентът е в центъра на тристранно сътрудничество между академични наставници във висшите училища и ментори, които са от компании, като през това време студентите получават стипендия. Тази идея според заместник-министъра може да бъде надградена не само по европейски проекти, но и по други механизми за финансиране на подобни практики в партньорство с образователното ведомство.

Заместник-министърът подчерта и необходимостта от засилването на практическата част в обучението на студентите от туристическите специалности. Заради опасността от изчезването на около 90 професии, които ще бъдат заменени от изкуствения интелект и новите технологии, каквито са очакванията на ЕК и други източници, заместник-министърът акцентира върху нуждата в подготовката на студентите да се включи и обучението на тези умения.

Людмила Ненкова – заместник-председател на Варненската туристическа камара, съобщи, че съвместно с бургаската камара се обсъжда въпросът за изготвянето на работно проучване за връзката между бизнеса и учебни заведения – средни и висши. Тя посочи, че за бизнеса е важно в програмите за обучение в туризма да бъде застъпено задължителното практикуване, както това става във водещите учебни заведения в Западна Европа, като там практиките не са по-малко от един семестър. Представители на висшите училища в областта на туризма също изразиха необходимостта от повече обучение в реална среда, за което обаче са нужни и повече средства.

Друг проблем с кадрите е свързан с нормативната база и трудностите пред наемането, например на 16-годишните, при силно облекчен режим. За бизнеса също е важно това доколко трябва да разчита на внос на кадри и доколко в перспектива трябва да се гледа на процеса на подготовка на наши специалисти и възможностите за задържането им на работа.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA